Købsaftale og Betingelser

Dette er mine Købsaftaler og Betingelser for køb af unger fra Webmor Rotter.


Kæleaftale

Punkt 1:
Alle rotter fra Webmor, sælges først og fremmest som kæledyr.
Rotter fra Webmor eller deres afkom må aldrig afleveres i en dyrehandel, bruges til foderavl, eller som foderdyr selv.

Punkt 2:
Den nye familie forpligter sig til holde mig opdateret omkring rottens helbred og temperament, meget gerne med billeder og størrelse osv. det er jo altid spændende at følge sine kuld, og deres opvækst og vækst igennem årene.

Det er meget vigtigt at jeg følger hele kuldets udvikling gennem livet,  fordi jeg har nogle rotter i mit opdræt som har mangelfulde stamtavler, så jeg med sikkerhed ved at mine linjer ikke bærer noget uhensigtsmæssigt og i så fald, kan jeg stoppe en linje hvis der skulle være sygdom, aggressivitet eller andet dårligt i linjen.
Dette gælder naturligvis også for de rotter der har en lang tavle bag sig. Der kan opstå temperament ændringer, eller sygdomme der er arvelige mv.
Jeg vil kontakte dig omkring ungernes 5 og 12 måneders dag, hvor jeg vil bede dig/jer udfylde nogle oplysninger omkring rotten, via opdaterings skemaet der også er at finde på min hjemmeside.

Punkt 3:
Hvis rotten af gode grunde ikke kan fortsætte sit liv hos den nye familie, skal jeg kontaktes for mulig overtagelse af rotten. Ellers kan jeg være behjælpelig med at finde et nyt blivende hjem. Skal rotten skal have ny familie gælder samme betingelser for ny ejer, som da køber købte rotten her hos Webmor rotter, og ny kontrakt skal underskrives af ny familie.

Punkt 4:
Webmor rotter sælges på kæle aftale, og man må derfor som udgangspunkt ikke bruge rotten i avl. Dog kan der gives tilladelse til at rotten bruges i avl, hvis den er egnet.
Der er kun et vidst antal fra hvert kuld der vil indgå i avl, for ikke at få for mange af de samme gener spredt for meget. Der kan gives avls tilladelse, med min accept og en underskrevet kontrakt.

Ønsker du at avle på en rotte fra mig, skal jeg kontaktes inden – og så finder vi ud af det.
Dog forventer jeg at hunnen er mellem 6 og 10 måneder og vejer minimum 250 gram ved sammensætning, og hannen er over 1 år, og gerne vejer over 450 gram.
Hunnen bør ikke få mere end 2 kuld, og der bør være minimum 2 måneder fra det første kuld er fravænnet til hun sættes til han igen, og andet kuld skal være inden hun er fyldt 18 måneder. Hannen bør ikke få mere end 3 kuld.
– Jeg kan dog give en anden tilladelse på et pågældende kuld ved avls tilladelse, hvor den pågældende han/hun kun må få et kuld, dette vil jeg oplyse hvis det er tilfældet, ellers så gælder overstående avls etik.
Jeg forventer også at du overholder min blackliste.

Punkt 5:
Som seriøs opdrætter har jeg desværre en black liste, som skal overholdes.
Der er folk jeg ikke ønsker at sælge mine rotter til (ej heller udstationeringer), eller efterkommere af mine rotter. Min blackliste inkl. udstationering er gældene for minimum 4 generationer, gerne 5.
Ved avl på en rotte fra Webmor forpligter du dig til at overholde min blackliste, og den får du naturligvis tilsendt ved evt. avl. Jeg ønsker ikke at lægge yderligere oplysningerne om min blackliste på hjemmesiden.

Punkt 6
Som køber forpligter du dig til at behandle din rotte fra Webmor ordenligt, tage den til dyrlæge efter behov. Du forpligter dig til at sørge for den har et godt og sundt liv så længe den lever.
Punkt 6.1 – Hvis jeg som sælger af den ene eller anden grund føler at du ikke har overholdt overstående punkter. Kan jeg uden videre kræve rotten hjem igen, eller få den omplaceret et andet sted. Pengene refunderes ikke.

 


Silvermane kæleaftale

Punkt 1:
Alle rotter fra Webmor, sælges først og fremmest som kæledyr.
Rotter fra Webmor eller deres afkom må aldrig afleveres i en dyrehandel, bruges til foderavl, eller som foderdyr selv.

Punkt 2:
Den nye familie forpligter sig til holde mig opdateret omkring rottens helbred og temperament, meget gerne med billeder og størrelse osv. det er jo altid spændende at følge sine kuld, og deres opvækst og vækst igennem årene.

Det er meget vigtigt at jeg følger hele kuldets udvikling gennem livet,  fordi jeg har nogle rotter i mit opdræt som har mangelfulde stamtavler, så jeg med sikkerhed ved at mine linjer ikke bærer noget uhensigtsmæssigt og i så fald, kan jeg stoppe en linje hvis der skulle være sygdom, aggressivitet eller andet dårligt i linjen.
Dette gælder naturligvis også for de rotter der har en lang tavle bag sig. Der kan opstå temperament ændringer, eller sygdomme der er arvelige mv. 

Punkt 2.1:
Da silvermanes er en ny variant i Danmark, og der stadigvæk er en del uvished omkring dem. Både hvad angår temperament, sygdomme, og generelle helbreds profil, vil jeg gerne holdes opdateres oftere end hvad jeg gør ved mine andre kuld, for at følge ungerne tættere. 
Jeg vil bede om opdateringer når de er ca. 5, 11 og 18 måneder gamle. 

Punkt 3:
Hvis rotten af gode grunde ikke kan fortsætte sit liv hos den nye familie, skal jeg kontaktes for mulig overtagelse af rotten. Ellers kan jeg være behjælpelig med at finde et nyt blivende hjem. Skal rotten skal have ny familie gælder samme betingelser for ny ejer, som da køber købte rotten her hos Webmor rotter, og ny kontrakt skal underskrives af ny familie.

Punkt 4:
Ungerne på silvermane kæleaftalen, sælges kun til kæl, der er fuldstændig lukket for mulighed for avl. (Avls forbud) 
– Dette gøres for at værne om varianten, da jeg ikke ser det er hensigtsmæssigt at der avles på nye varianter uden at have en dybere kendskab til dem.
Jeg vil følge ungerne tæt, deres helbred, temperament og almene tilstand, og arbejde videre med varianten og få lavet nogle gode stabile linjer. 

Punkt 4.1:
Skulle der ske et uheld med en silvermane fra et af mine kuld, skal jeg straks kontaktes
Jeg skal være med inde over fra den dag de er født, samtidig skal alle ungerne fra det pågældende kuld sælges på min silvermane aftale, og ligeledes overholde min blackliste samt avlsforbud på de pågældende unger ligeledes. 

Punkt 5:
Som seriøs opdrætter har jeg desværre en black liste, som skal overholdes.
Der er folk jeg ikke ønsker at sælge mine rotter til (ej heller udstationeringer), eller efterkommere af mine rotter. Min blackliste inkl. udstationering er gældene for minimum 4 generationer, gerne 5.

Punkt 6
Som køber forpligter du dig til at behandle din rotte fra Webmor ordenligt, tage den til dyrlæge efter behov. Du forpligter dig til at sørge for den har et godt og sundt liv så længe den lever.
Punkt 6.1 – Hvis jeg som sælger af den ene eller anden grund føler at du ikke har overholdt overstående punkter. Kan jeg uden videre kræve rotten hjem igen, eller få den omplaceret et andet sted. Pengene refunderes ikke.


Udlån af han til avl (“avlsaftale”)

Punkt 1
Alle 6 overstående punkter (inkl. underpunkter) omkring betingelser, og køb af en rotte fra Webmor er gældene ved lån af en af mine hanner til avl.

Punkt 2
Jeg forventer at få en valgfri unge fra kuldet, efter opdrætter. Altså anden vælger.

Punkt 3
Da der er nogle linjer jeg ikke ønsker mine linjer skal blandes med, af flere årsager, så som dårligt helbred, dårligt temperament, dårligt avl generelt, men dette kan vi snakke om ved evt. udlån af han.
De fremtidige kuld af ungerne skal så overholde min blackliste for avl på visse linjer.
(Denne udleveres, men er ikke online)

Punkt 4
Den unge jeg får fra kuldet, er helt og holdent min, og det er mit valg om den kan bruges i min evt. kommende avl.
Naturligvis hvis der ikke opstår problemer i linjen, som gør at det er uforsvarligt at avle på ungerne fra kuldet.
Jeg vil stadig holde dig opdateret omkring rottens ve og vel, og om der evt. opstår problemer. Jeg forventer derfor ved selvfølge at jeg har fuld rådighed over den unge fra kuldet.

Punkt 5
Hvis du har nogle du ikke ønsker evt. unger sælges til. Vil dette naturligvis blive overholdt, som jeg også forventer du overholder, ved de personer jeg evt. ikke ønsker ungerne kommer hjem til.

 


Avlsaftale

Webmor rotter, sælges på kæle-kontrakt, og må som udgangspunkt ikke avles på.
Der kan dog laves en avlsaftale, kontakt mig for mere info 🙂

Alle ungerne sælges med stamtavle hvis den ønskes, alle ungerne er velfungerende og er sunde når de flytter her fra.