Reservation

Reservations betingelser:

  • Rotter fra Webby Rats sælges ikke til at gå alene. Har køber ikke en eller flere rotter af samme køn, sælges rotterne kun i par af samme køn.
  • Købs betingelser skal læses, inden der reserveres.
  • Købere vælger ”deres unge” efter tur – alt afhængig af hvornår man har reserveret.
  • Køber kontaktes via mail når ungerne er omkring 14 dage gamle.
  • Derfor er det vigtigt for os, at køber holder øje med deres mail. Vi giver 4 dage til at vælge unge fra, man modtager mailen.
  • Dette gøres af hensyn til dem, der eventuelt står på reservationslisten ”længere nede”.
  • Det offentliggøres ikke, hvilket nummer man står som på listen.
  • Der kan kun reserveres køn, – ikke aftegn, pelstype,e øre, mv.

Priser:
En unge fra et kuld koster 300,- kr. uanset type, køn og variant.
Betalingen skal altid ske umiddelbart efter man har reserveret sin unge med mindre andet er aftalt på forhånd.