Udstationerings betingelser

Udstationerings betingelser for en rotte fra Webmor Rotter.

Rotten er din, ergo skal du ikke betale for rotten.
Der er den undtagelse ved en udstationering at jeg muligvis vil bruge den i avl, så derfor skal rotten selvfølgelig passes under samme vilkår som mine andre unger.
Jeg har førsteret til at bruge rotten til avl, samt jeg kan vælge at rotten ikke skal bruges i avl af udstationerings hjemmet.

Dog kræver jeg ikke at rotten skal hjem til mig for at få et kuld, men er hos udstationeringshjemmet (hvis der er tale om en hun)

Vi vælger i fællesskab en partner til udstationerings rotte, alt efter hvad vi ønsker af udfaldet på det evt. kuld.
Der kan også blive tale om at du selv for fuld rådighed over evt. partner til udstationerings rotten, men at jeg stadig har ret til at vælge en unge fra kuldet, som nr. 2.

– er der tale om en hun der er udstationeret, er det kun transporten hen til den pågældene han der er tale om, og kuldet fødes hos udstationeringshjemmet.
– er der tale om en han der er udstationeret, vil der højst sandsynligt blive tale om at hunnen kommer til hannen, og kuldet fødes her.

(Hunnerne max to kuld, og max tre kuld for hanner, som er min egen avls etik, samt vægt mv. skal være iorden).

En udstationeret rotte er gratis, men der udstationeres ikke til hvem som helst.